logo Sanofi
Bridge

Epilepsia

 

Epilepsia eshte çrregullimi i cili mund të shfaqet në të gjitha moshat e jetës, ajo e paraqet zakonisht patologjinë e tretë neurologjike pas moshës 60 vjeçe të jetës. Shkalla e paraqitjes së epilepsisë në moshë të thyer tani është në rritje dhe vlerësohet se deri në vitin 2020 50% e rasteve të reja të epilepsisë do të zbulohen pikërisht në mesin e popullsisë së moshuar.