logo Sanofi
Bridge

Çrregullimi bipolar

 

Çrregullimi bipolar është sëmundje psikiatrike, të cilën e karakterizon përsëritja e periudhës së depresionit dhe indiferencës/mospërfiljes (epizodat depresive) dhe periudha e euforisë dhe hiperaktivitetit (epizodat maniakale). Zakonisht simptomet paraqiten midis moshës 15 dhe 30 vjeçe, por çrregullimi në masë më të konsiderueshme shfaqet edhe më herët dhe vlerësohet se me të është e prekur  2% e popullsisë në moshë të re.