logo Sanofi

Epilepsia

eshte çrregullimi i cili mund të shfaqet në të gjitha moshat e jetës, ajo e paraqet zakonisht patologjinë e tretë neurologjike pas moshës 60 vjeçe të jetës. Shkalla e paraqitjes së epilepsisë në moshë të thyer tani është në rritje dhe vlerësohet se deri në vitin 2020 50% e rasteve të reja të epilepsisë do të zbulohen pikërisht në mesin e popullsisë së moshuar.

Çrregullimi bipolar është

sëmundje psikiatrike, të cilën e karakterizon përsëritja e periudhës së depresionit dhe indiferencës/mospërfiljes (epizodet depesive) dhe periudha e euforisë dhe hiperaktivitetit (epizodet maniakale). Zakonisht simptomet paraqiten midis moshës 15 dhe 30 vjeçe, por çrregullimi në masë më të konsiderueshme shfaqet edhe më herët dhe vlerësohet se me të është e prekur  2% e popullsisë në moshë të re.

Pagjumësia

ka qenë e lidhur me depresionin përmes historisë dhe konsiderohet si një manifestim dytësor i gjendjes depresive.